องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 

  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)
      

26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ให้การต้อนรับ นายสมพร จินตรามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกรภัทร์ จุ้ยยิ้ม รองผ...

 
  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม...
  ให้ความรู้เรื่องการจัดทำเชื้อไตรโคเดอร์มา
  โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (มะขามเทศ) ป...
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจ...
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักน้ำ รักป่า รัก...
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเ...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำอ...
  ให้การต้อนรับ คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการดำเนิน...
  ดำเนินการเติมน้ำเพิ่มแรงดันให้ระบบจ่ายน้ำประปา หมู...
  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โครงการอําเภอ..ยิ้มเคลื...

 
 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที
 

 

 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการของอบต.ลำคอหงษ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556