องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  ข่าวสำนักงานปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของข้าราชการ อบต.ลำคอหงษ์ [ 10 พ.ค. 2562 ]105
2 การประชุมให้ความรู้เรื่องการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต [ 8 ม.ค. 2562 ]108
3 ช่องทางการจัดการการร้องเรียน [ 2 พ.ย. 2561 ]106
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 1 พ.ย. 2561 ]93
5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 พ.ย. 2561 ]109
6 สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]112
7 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]99
8 รายงานการผฏิบัติราชการประจำปี 2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]98
9 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]89
10 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ก.ย. 2560 ]103
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]266