องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  ข่าวงานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]11
2 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 [ 23 พ.ย. 2563 ]11
3 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]12
4 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 ก.ค. 2563 ]33
5 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และส่งรายละเอียดการคำนวณภาษีคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 [ 29 มิ.ย. 2563 ]30
6 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 8 มิ.ย. 2563 ]27
7 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ค. 2563 ]29
8 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 3 [ 29 พ.ค. 2563 ]31
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ครั้งที่ 2 [ 18 พ.ค. 2563 ]36
10 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 24 มี.ค. 2563 ]29
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 27 พ.ย. 2562 ]36
12 ประกาศ เรื่องขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]221
13 ผลการพิจารณาผุ้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 20 ก.ย. 2560 ]298
14 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ก.ย. 2560 ]271