องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  การปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 16 มิ.ย. 2563 ]1
2 สรุปผลสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]6
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 พ.ค. 2563 ]2
4 รายงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 เม.ย. 2563 ]4
5 วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 เม.ย. 2563 ]7
6 การแสดงเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]13
7 นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงค์สุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]10
8 ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร [ 3 มี.ค. 2563 ]14
9 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 4 ก.พ. 2563 ]3
10 ประมวลจริยธรรม [ 14 ม.ค. 2563 ]10
11 แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [ 14 ม.ค. 2563 ]4
12 แนวทางปฏิบัติตามประวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]9
13 ประกาศแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]8
14 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 5 พ.ย. 2562 ]11
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต [ 8 ต.ค. 2562 ]1
16 มาตรการการใช้ดุลพินิจและการใช้อำนาจหน้าที่ [ 22 พ.ค. 2562 ]5
17 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันการทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]4
18 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์ [ 28 ธ.ค. 2561 ]5
19 ประกาศช่องทางการร้องเรียนทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]7