องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  การปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 พ.ค. 2563 ]33
2 การแสดงเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]40
3 ประมวลจริยธรรม [ 14 ม.ค. 2563 ]35
4 แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [ 14 ม.ค. 2563 ]24
5 ประกาศแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]28
6 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 5 พ.ย. 2562 ]33
7 มาตรการการใช้ดุลพินิจและการใช้อำนาจหน้าที่ [ 22 พ.ค. 2562 ]27
8 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ก.พ. 2562 ]19
9 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันการทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]24
10 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์ [ 28 ธ.ค. 2561 ]25