องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อความ [ 9 เม.ย. 2563 ]43
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 26 ธ.ค. 2562 ]35
3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม [ 28 พ.ย. 2562 ]33
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]34
5 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]32
6 แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]30
7 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]31
8 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 7 ม.ค. 2562 ]29