องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 5 ก.ย. 2562 ]49
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 มิ.ย. 2562 ]39
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) [ 30 ต.ค. 2561 ]111
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) [ 30 เม.ย. 2561 ]99
5 ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) [ 11 พ.ย. 2559 ]130
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 23 มิ.ย. 2558 ]234
7 แผนพัฒนาสามปี อบต.ลำคอหงษ์ 54-56 [ 22 ธ.ค. 2557 ]250
8 ลำคอหงษ์ แผน 3 ปี 56-58 [ 22 ธ.ค. 2557 ]262