องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]0
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]12
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]6
4 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]15
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]16
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]17
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]15
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]32
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]32
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]41
11 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]40