องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]22
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]23
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]32
4 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]32
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]36
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]47
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]37
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]38
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]38
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]39
11 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]42
12 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์    ในรอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]40
13 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]233
14 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน เมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]238
15 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]236
16 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 มี.ค. 2559 ]239
17 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]226
18 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]223
19 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]235
20 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]252
 
หน้า 1|2