องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
โครงการมหัศจรรย์1000วันแรกแห่งชีวิต

        

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตเด็กลำคอหงษ์สมบูรณ์แข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายอุทัย สมสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลโนนสูงในการให้ความรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
2019-04-25
2019-04-23
2019-03-29
2019-02-27
2018-09-27
2018-09-19
2018-09-13
2018-08-29
2016-05-16