องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
โครงการโรงเรียนสร้งสรรค์ สร้างสุข ผู้สูงวัย ตำบลลำคอหงษ์ ปี2562

        

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลลำคอหงษ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่งนตำบลลำคอหงษ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน
2019-04-25
2019-04-23
2019-03-29
2019-02-27
2018-09-27
2018-09-19
2018-09-13
2018-08-29
2016-05-16