องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
โครงการรณรงค์กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อ

        

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน จัดโครงการรณรงค์กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยมีนางสาวธัญจิรา  สุนทรธนาวุฒิ ท้องถิ่นอำเภอโนนสูง เป็นตัวแทนนายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธีเปิดการปล่อยขบวนรถรณรงค์โครงการ ฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
2019-04-25
2019-04-23
2019-03-29
2019-02-27
2018-09-27
2018-09-19
2018-09-13
2018-08-29
2016-05-16