องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
มอบใบประกาศและแสดงความยินดีฯ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุข ผู้สูงวัย

        

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง มอบใบประกาศและแสดงความยินดีฯ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุข ผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานค่ะ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯอบต.ลำคอหงษ์ ดำเนินการจัดงานโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน
2019-04-25
2019-04-23
2019-03-29
2019-02-27
2018-09-27
2018-09-19
2018-09-13
2018-08-29
2016-05-16