องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
โครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ

        

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน จัดโครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อฝึกทักษะการเอาตัวรอดในขณะที่อยู่ในน้ำ โดยมีนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมกู้ภัย ฮุก31ฐานหน้าโรงพยาบาลโนนสูงและทีมกู้ชีพโรงพยาบาลโนนสูง เข้าให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
2019-04-25
2019-04-23
2019-03-29
2019-02-27
2018-09-27
2018-09-19
2018-09-13
2018-08-29
2016-05-16