องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 94-801 สายบ้านโนนกราด - บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นม.ถ. 94-801  สายบ้านโนนกราด -  บ้านกระถิน   หมู่ที่  8  ตำบลลำคอหงษ์  อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 94-801 สายบ้านโนนกราด - บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2563