องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลมะค่า องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลบิง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลธารประสาท ณ โรงแรมเมืองทองธานี รีสอร์ท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563

2020-08-26
2020-08-26
2020-08-21
2020-08-13
2020-08-11
2020-07-28
2020-07-22
2020-07-17
2020-07-17
2020-07-09