องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตชุมชนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตชุมชนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2020-08-26
2020-08-26
2020-08-21
2020-08-13
2020-08-11
2020-07-28
2020-07-22
2020-07-17
2020-07-17
2020-07-09