องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามลคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563


วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานเปิด กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามลคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ ป่าโคกหนองช้าง บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-26
2020-08-26
2020-08-21
2020-08-13
2020-08-11
2020-07-28
2020-07-22
2020-07-17
2020-07-17
2020-07-09