องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th
 
 
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

 

 


  เดินรณรงค์ตาม"โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ประจำ...
       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ พร้อมด้วยกลุ่มมวลชนจาก2หมู่บ้าน โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู...
 
  เดินรณรงค์ตาม"โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในว...
  ท่านนายกเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิ...
  ท่านนายกและคณะ ต้อนรับ "คณะประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒน...
  การประชุมคณะกรรมการสปสช.เพื่ออนุมัติโครงการต่างๆขอ...
  พิธีไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์
  มอบวัสดุการศึกษา - สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พั...
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในนามของตัว...
  ท่านนายกมอบชุดกีฬาให้กับเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก ...
  โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุม ป้องกันไข้เลื...
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจงานจ้างทั้งหมด 2 โครงการ



[ ดูทั้งหมด ]
[ ดูทั้งหมด ]
[ ดูทั้งหมด ]
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
[ ดูทั้งหมด ]
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 6 คน
เดือนนี้ 1 คน
ปีนี้ 7627 คน
ทั้งหมด 7884 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (20-12-57)
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
สำนักงาน ก.ฌ.
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
สำนักงาน จ.ส.ท.
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ