องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th
 
 

 

 


  โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2558
       โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งปีนี้จัดได้อย่างอลังการงานสร้าง ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี...
 
  โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประ...
  ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน...
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี พ.ศ. 2558
  กิจกรรมการวิ่งคบไฟ เนื่องในวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุ...
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล...
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ อ...
  โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...
  มอบวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558[ ดูทั้งหมด ]
[ ดูทั้งหมด ]
[ ดูทั้งหมด ]
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
[ ดูทั้งหมด ]
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 6 คน
อาทิตย์นี้ 1 คน
เดือนนี้ 1232 คน
ปีนี้ 7002 คน
ทั้งหมด 7259 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (20-12-57)
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
สำนักงาน ก.ฌ.
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
สำนักงาน จ.ส.ท.
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ